Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

Eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla lisans ve lisansüstü öğrencilere burs vermek.

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, bülten ve kitap gibi yayınları çıkarmak.

Üyelerin arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek ve taşınmazla üzerinde aynı hak tesis etmek.

Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.