Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları

  • Fiil ehliyetini haiz ve on sekiz yaşını bitirmiş bulunan kişilerden yazılı olarak başvuranlar, Yönetim Kurulu’nun kararı ile Derneğe üye kabul edilirler.
  • Yönetim Kurulu üyelik başvurularını en geç otuz gün içinde karara bağlar.
  • Bu karar müracaat sahibine yazı ile bildirilir. 
  • Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.
  • Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.
  • Özel kanunlarla Dernek üyeliği yasaklananlar Derneğe üye olamazlar.